A „Petőfi Sándor” I-VIII. Osztályos Iskola története

 

ISKOLAEPULET

 A kézdivásárhelyi  Petőfi Sándor iskola nagy múltra tekint vissza. Az iskola épületei régebben az Ady Endre utcában voltak. Az épületek egy részét Mária Terézia (1740-1780) idejében építették és kaszárnyaként szolgáltak. Innen származik az iskola hétköznapi elnevezése, a „kaszárnya-iskola”. Az 1970-es években egy új épületrésszel gazdagodott, amit a tanulók nagy létszáma követelt meg. Az 1834-es tűzvész elpusztította  Kézdivásárhely egy részét és ezzel együtt az arhívumokat is , ezért keveset tudunk az iskola azelőtti történetéről.

 A jelenlegi adatok szerint az iskola 1871-ben kezdte meg tevékenységét mint közösségi iskola.
Az 1948-as tanügyi reform után alsó- és felsőtagozattal működik. Ezzel egyidőben a Kantában, a katolikus templom melletti iskolában 4 elemi osztály kezdi meg tevékenységét, amelyek szintén az 1-es Számú Általános Iskolához tartoztak. Ezeket az elemi osztályokat  és az Apor Péterből a gimnáziumi osztályokat 1954-ben egyesítik és elköltöztetik az Ady Endre utcába 1 -es Számú Általános Iskola név alatt. 1964-ig mint 7 osztályos általános iskola működik, majd ezután 8 osztály lesz a kötelező.

   1999 október 21-én az iskola felveszi a Petőfi Sándor nevet. 2000 május 26-án felavatják az iskola udvarán Petőfi Sándor szobrát, amelyet Vetró András készített.
   2007-ben az iskola új épületbe költözik át. Az avatóünnepségen számos rangos meghívott volt jelen. A költözés az új épületbe nem volt problémamentes, de sikerült. A régi épületeket a Református Kollégium és az Apor Péter Iskolaközpont kapta meg.
   Az új iskolában 26 osztály működik (az oktatás magyar és román nyelven  folyik ), 3 szaktanterem (kémia-fizika, biológi és informatika), könyvtár és fitnessterem . A testnevelési órákat a közeli sportcsarnokban tartják.

   Az iskola tanulói számos tantárgyversenyen értek el kitűnő eredményeket, országos szinten is.